Krzysztof Miklaszewski

Salon Literacki
Krzysztof Miklaszewski w Sali Sztukmistrza Hades Szeroka

Współpracownik Tadeusza Kantora, aktor jego Teatru Cricot 2 przywozi do Lublina swoją najnowszą książkę „Moje życie w teatrze”. A w niej wspomnienia, wywiady z reżyserami i aktorami, eseje, recenzje i polemiki krytyczne. – Atrakcyjność prezentacji tego fascynującego w polskim teatrze okresu polegać ma nie tylko na ujawnieniu wielu zawodowych „tajemnic”, ale i pełnym humoru dystansie, tropiącym i zwycięstwa i klęski dokonań polskich artystów teatru. Wreszcie ta „kronika teatralnych wypadków” ma uświadomić Czytelnikom unikatowość artystycznych zwycięstw, które stanowią o twórczym sukcesie – pisze we wstępie Krzysztof Miklaszewski.

W książce znajdziecie teksty o takich artystach jak: Tadeusz Kantor, Józef Szajna, Andrzej Wajda czy Henryk Tomaszewski, Jerzy Jarocki, Jerzy Grzegorzewski czy Stanisław Hebanowski. Oraz intrygujące portrety lubelskich twórców. Na przykład Leszka Mądzika czy Włodzimierza Staniewskiego.

Człowiek o niespożytej żywotności i pracowitości, aktywny w rozmaitych dziedzinach kultury. Erudyta, w mistrzowski sposób posługujący się zarówno słowem pisanym, jak i mówionym. Badacz, pionier, poszukiwacz – reporter interweniujący piórem bądź kamerą w istotnych sprawach publicznych i społecznych – napisał Janusz R. Kowalczyk na portalu culture.pl – i to w największym skrócie sedno biografii Miklaszewskiego.