Okno pamięci Tadeusza Kantora

Okno pamięci Tadeusza Kantora
Teatr malowania Mariusza Kiryły w Sali Sztukmistrza Hades Szeroka

Mariusz Kiryła, absolwent Liceum Sztuk Plastycznych przy ulicy Grodzkiej w Lublinie, uprawia malarstwo akrylowe na papierze i płótnie oraz grafikę. Od 1994 roku mieszka i tworzy w Świdniku i Paryżu. Przez malowane na żywo okno pamięci zajrzymy do Wielopola Skrzyńskiego, miasteczka wieczności.

W Sali Sztukmistrza, na płótnie „oprawionym” w ramę okienną Kiryła będzie malował widok, jaki widział z okna plebanii w Wielopolu Skrzyńskim Tadeusz Kantor. – „Po jednej stronie kościół, plebania i cmentarz, po drugiej – synagoga, ciasne uliczki żydowskie i również cmentarz, nieco inny. Obie strony żyły w zgodnej symbiozie. Ceremonie katolickie były spektakularne – procesje, chorągwie, kolorowe stroje ludowe, chłopi… Po drugiej stronie rynku – tajemnicze obrzędy, fantastyczne pieśni i modły, czarne chałaty, lisie czapki, świeczniki, rabini, wrzask dzieci. Miasteczko, poza swoim codziennym życiem, było skierowane ku wieczności” – wspominał Tadeusz Kantor.

Mariusz Kiryła będzie malował Miasteczko Wieczności. Sala Sztukmistrza, w której na ścianach w trakcie festiwalu zobaczycie Drohobycz – staną się w trakcie Teatru Malowania biednym pokojem z dzieciństwa. Zajrzyjcie, tym bardziej że pojawi się w nim Krzysztof Miklaszewski, aktor teatru Cricot 2.